Destek ve Danışmanlık
Destek ve Danışmanlık
Uygulama Sonrası Danışmanlık, kurulan sistemin zaman içinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarının karşılanması için verilecek tüm danışmanlık hizmetlerini kapsar.
Kurulan sistemin güvenliğinin ve devamlılığın sağlanması,
Zaman içinde değişen ihtiyaçlara göre sistemin yeniden yapılandırılması,
Periyodik sistem denetimi,
Denetim sonuçlarının ve tespit edilen yeni ihtiyaçların belgelen-dirildiği Sistem Denetim Raporu'nun oluşturulması gibi konulardır.